Železobetónové stavby a konštrukcie, pohľadový betón

7. marca 2024 by Nekomentované

Výstavba železobetónových konštrukcií, pomocou systémového debnenia stvárnených do foriem ako: Pohľadový betón, Pozemné stavby, Rodinné domy a Inžinierske stavby.

info@zelezobetonovestavby.sk

https://zelezobetonovestavby.sk/