Nájdite si umeleckú aktivitu, ktorá vás posunie

28. marca 2024 by Nekomentované

Projekt Zóny umenia zhromažďuje umelecké aktivity v hudobnej, tanečnej, výtvarnej a literárne dramatickej oblasti – súťaže, prehliadky, interpretačné kurzy, individuálne aj hromadné kurzy, databázy lektorov, workshopy a tábory s umeleckým zameraním.

info@zonaumenia.sk

https://www.zonaumenia.sk/