Elektronický a úradný preklad, tlmočenie z/do anglického jazyka

1. februára 2023 by Nekomentované

Preklady a tlmočenie, úradné súdne komerčné a odborné preklady, preklady s pečiatkou anglický-slovenský jazyk a omnoho viac u mňa Mgr. Natália Klemanová.

natalia.klemanova@gmail.com

https://anglictina-preklad.sk